انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

وبگاه دکتر تورج بابایی

 
 اطلاعات تماس            تلفن:     23922121 (009821)
  نمابر:   .................. (009821)
  پست الکترونیک:
 گروه آموزشی             بیهوشی قلب
 مرتبه علمی             استادیار
         آخرین مدرک  تحصیلی                            
فلوشیپ بیهوشی قلب